Caladh Loch Baghasdail fosgailte

Faisg air dà bhliadhna bho thòisich obair, chaidh caladh ùr Loch Baghasdail fhosgladh gu h-oifigeal air an deireadh-sheachdain.

Chosg an leasachadh timcheal air £10m, ach tha Stòras Uibhist ag ràdh nach eil ann ach a' chiad cheum.

'S e an Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney, a gheàrr an ribean air an leasachadh.

Air fhoillseachadh