Cothrom oilthighe do Chollaich òga

Fhuair Urras ann an Eilean Cholla teisteanas ùr a chuidicheas na saor-thagraichean òga aca a bhith a' faighinn aite san oilthigh nuair a thilleas iad bho thall-thairis.

Tha Urras a' Phròiseict air a bhith stèidhchte san eilean bho 1967.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris à Colla.

Air fhoillseachadh