Duais Dhòmhnaill Mheek

Chaidh duais Dhòmhnaill Mheek a thoirt seachad oidhche Ardaoin leis an àrd-duais a' dol gu Alasdair Caimbeul no Alasdair a' Bhocsair à Nis airson nobhail ùir air a bheil Ro fhada san t-Suidheachadh Seo.

Chaidh duaisean cuideachd a bhuileachadh air Ruairidh MacIlleathain, Rody Gorman agus Stephanaidh Chaimbeul.

Tha Andreas Wolff ag aithris.