Duais Dhòmhnaill Mheek a' dol a Nis

Chaidh duais Dhòmhnaill Mheek a thoirt seachad an-raoir leis an àrd dhuais a' dol gu Alasdair Caimbeul no Alasdair a' Bhocsair, à Nis airson nobhail ùr air a bheil 'Ro Fhada san t-Suidheachadh Seo'.

Chaidh duaisean cuideachd a bhuileachadh air Ruairidh MacIlleathain, Rody Gorman agus Stephanaidh Chaimbeul, mar a tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh