Tuilleadh Uisge-beatha Gu Leòr

Tha e aithnichte mar fhear de na na fiolmaichean Albannach as ainemeile riamh, agus tha air iomadh ìomhaigh de na h-Eileanan a sgaoileadh air feadh an t-saoghail.

Tha dreach ùr de Whisky Galore ga chlàradh an-dràsta, agus 's e an Leòdhasach Iain MacIlleathain a th' air a chùlaibh.

Thadhail Iain MacDiarmaid orra agus iad a' clàradh.

Air fhoillseachadh