Rabhadh aiseig o Arcaibh

Chaidh rabhadh a thoirt dha na h-Eileanan Siar gum feum iad dèanamh cinnteach gum bi cùmhnant ùr nan aiseagan aca freagarrach bhon toiseach, oir nach bi e furasta atharrachadh às dèidh sin.

Tha an rabhadh a' tighinn bho Chomhairle Arcaibh a tha eòlach air a bhith a' dèiligeadh le cùmhnantan aiseig coimearsalta.

Tha Serco a tha a' tagradh 'son slighean nan Eilean Siar, air a bhith a' ruith Northlink gu Arcaibh is Sealtainn bho chionn trì bliadhna, agus chaidh Dòmhnall Moireasdan a thoirt sùil air an t-seirbheis aca.