Carragh-cuimhne Nèill Rothaich

Chaidh fàilte air taic-airgid gus carragh-cuimhne Nèill Rothaich a chàradh.

'S ann mar phàirt de mhaoineachadh a tha an Comunn Gàidhealach a' faighinn à Riaghaltas na h-Alba gus an obair aca a thoirt air adhart a tha an t-airgead.

Tha an t-Ollamh Urramach Ruairidh MacLeòid a tha a' fuireach san Fhùirneis is a tha a' cur taic ri Comunn Nèill Rothaich.