Bogsa-fòn Chiseoirn

Bha uair ann a bha coimhearsnachdan thall 's a-bhos a' crochadh air a' bhogsa-fòn dearg.

Chan eil mòran dhiubh ann a-nis, 's fòn aig a h-uile duine againn cha-mhòr, nar pòcaidean.

Dè bu chòir a dhèanamh ma-tha, leis an fheadhainn a tha air fhàgail?

Tha Calum MacIlleathain air a bhith air taobh siar Rois a' faighinn a-mach na tha fa-near dhan fhear a th' ann an Ciseorn.

Air fhoillseachadh