Fèill air biadh is deoch ionadail

Tha gnìomhachas turasachd nan Eilean Siar ag iarraidh ceangal nas dlùithe le gnìomhachas a' bhidh 's an deoch anns an sgìre.

Thuirt Buidheann Turasachd Innse-Gall gu bheil luchd-turais dèidheil dha-rìribh biadh na sgìre fhèin fheuchainn.

Tha a-nis sgeama coimhearsnachd air taobh siar Leòdhais a' sealltainn mar a dh'fhaodadh e obrachadh.

Air fhoillseachadh