Luchd-snàimh air soirbheachadh

Rinn sgioba de sheachdnar an gnothach air snàmh eadar Hiort is na Hearadh.

Thug e 35 uairean a thìde 'son 55 mìle a shnàmh.

Bha Ruairidh Rothach ann 'son fàilte a chur orra.

Air fhoillseachadh