Sgoil shamhraidh an Leòdhas

Tha fear à Poblachd nan Seic a-measg buidheann de dh' oileanaich a thòisich cùrsa ann an Leòdhas a tha ag amas air piseach a thoirt air na sgilean còmhraidh aca sa Ghàidhlig.

'S e seo an ceathramh bliadhna a tha Colaisde a' Chaisteil air an sgoil shamhraidh a chumail, agus chaidh Eilidh NicLeòid air ais dhan t-seòmar teagaisg airson an aithris seo a thoirt dhuinn.