Soirbheachas na feamad

Tha companaidh Leòdhsach a tha a' dèanamh stuth maise à feamainn, a' dol bho neart gu neart.

Chaidh ìomhaigh 'Ishga' a thogail - nuair a fhuair iad cuireadh co-obrachadh le Co-fharpais Fhosgailte Goilf nam Ban.

Chunnaic iad àrdachadh ann an òrdughan on uairsin agus tha iad a-nis an dòchas gum faigh iad cùl-taic bho bhan-Aimieirigeanach bheairtach, le buntanas dhan eilean, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh