Margaidheachd 'son turasachd

Tha gnìomhachasan turasachd anns na h-Eileanan Siar ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba iomairt mhargaidheachd a dhèanamh mar dhòigh air dèiligheadh ris a' chron a rinn stailc Chal Mac orra.

Bha mu dhà thrian de chabhlach na companaidh aiseig nan tàmh nuair a chaidh buill aonadh an RMT air stailc san Òg-mhìos.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.