Òigridh a' moladh a' chinn a tuath

Tha a' Ghàidhealtachd 's na h-Eileanan na àite nas fheàrr airson a bhi a' fuireach ann na bha bho chionn còig bliadhna, 's bidh e nas fheàrr buileach an ceann còig bliadhna eile.

Sin a thuirt timcheall air an dàrna cuid de dhaoine ris an do bhruidhinn Iomairt na Gàidhealtachd snan Eiean ann an rannsachadh mòr air beachd mun a sgìre.

Chaidh taigheadas agus siognalan fòn-làimhe a chàineadh ge-ta.

Tha tuilleadh aig Iain Mac Illeathain.