Paipear Tagraidh ga fhoillseachadh

Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba am paipear tagraidh oifigeal airson seirbhisean aiseig a' Chost an Iar.

Tha dà chompanaidh, Cal Mac agus Serco a' tairgse airson na cùmhnant airson seirbhisean a' ruith airson an ochd bliadhna ri thighinn.

Theid ainmeachadh an ath-bhliadhna cò shoirbhich.

Seo am fear-naidheachd phoilitigeach againn, Micheal MacNeill.