Sgioba Lèodhais is na Hearadh

Tha sgioba thaghte Leòdhas agus na Hearadh a' sireadh manaidsear ùr as deidh do Bhilly Flower a dhreuchd a' leigeal dheth.

Tha leas-mhanaidsear na sgioba, Dòmhnall Dòmhnallach, cuideachd air fàgail.

Chan eil fada aca manaidsear ùr a lorg, le geama an aghaidh Arcaibh dìreach seachdainnean air falbh.

Seo Domhnall MacLaomainn.

Air fhoillseachadh