Iomairt son fear a Eurabol a' lorg

Bha mu cheud duine an-sàs ann an iomairt sgrùdaidh ann an Cataibh airson fireannach òg a chaidh a dhìth air an deireadh sheachdain.

Chan fhacas Lachlan Simpson bhon a dh'fhàg e dannsa air tràigh Dhòrnaich tràth madain na Sàbaid 's e air a shlighe dhachaidh.

Tha oifigearan polais, luchd-teasargain nam beann agus coin-teasargain uile an-sàs anns an iomairt.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris:

Air fhoillseachadh