Plana son ionad ùr aig Eas Shin

Dà bhliadhna bhon a chaidh an t-ionad ris an robhar a' gabhail 'The Harrods of the North' na theine, tha muinntir Chataibh an dòchas gun toir goireas ùr aig Eas Shin togail mòr do dh'eaconamaidh na sgìre.

Tha a' choimhearsnachd a-nis air cead dealbhachaidh fhaighinn airson ionad ùr a thogail aig an làraich eadar Drochaid a' Bhanna agus an Luirig, mar a tha Eileen Nic Dhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh