Beachdan gan sireadh mu bhusaichean

Tha Comhairle nan Eilean Siar airson beachdan fhaighinn bho mhuinntir Uibhist agus Barraigh air seirbheisean nam busaichean.

Bi cùmhnant ùr ga chuir a-mach gu tairgse a dh'aithghearr agus tha a' chomhairle airson 's gum bi an luchd-cleachdaidh aig teis mheadhan cruthachadh na seirbheis.

Tha an aithris-sa aig Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh