Innealan Chuisle sna h-Eileanan

Tha comhairliche anns na h-Eileanan an Iar a tha a' fulang le aillse air iomart a thòiseachadh airson innealan fhaighinn a dhèanadh e nas fhasa snàthadan a chuir ann an cuislean euslainteach.

Thuirt Iain Moireasdan, a tha na fhear-gnothaich air taobh siar Leòdhais, gun dèanadh seo a' chùis nas fhasa do dhaoine a tha a' dol tro thòrr frithealaidh, no a tha toirt seachad fala.

Tha tuilleadh aig Aonghas Dòmhnullach.

Air fhoillseachadh