Taic do Thaighean-spadaidh

Chaidh pròiseact ùr airson taic a thoirt do thaighean-spadaidh eileanach fhoillseachadh.

Tha am Prionnsa Teàrlach air a bhith a' coimhead air dòighean cuideachadh a thoirt seachad do thaighean-spadaidh ann an seachd eileanan, nam measg Leòdhas, Uibhist a Tuath agus Barraigh.

Tha Dòmhnall MacLaomainn ag aithris.