Fèis Heb Celt 2015

Tha sluagh mòr air dèanamh air Leòdhas 's Fèis Cheilteach Innse Gall a' dol anns a' bhaile.

'S e seo am ficheadamh bliadhna dhen fhèis.

Bha Salsa Keltica agus An Iuchar air a' phrìomh àrd-urlar oidhche Dhiardaoin - agus Niteworks is Siobhann Miller air àrd-urlar nan Eilean.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh