An Yackydoola ga cur air bhog

Chaidh bàta a thog muinntir Shiaboist air taobh siar Leòdhais a chur air bhog gu h-oifigeil Diciadain.

'S e a' chiad sgoth a thogadh san sgìre 'son grunn bhliadhnaichean agus tha dòchas ann gum faigh gu leòr cothrom tarraing air na ràimh.

Seo an treas coimhearsnachd sna h-Eileanan an Iar a rinn an leithid, agus ùidh air feadh na dùthcha ann an iomradh mara a' sìor fhàs.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.