Sràid nam Millionaire ann an Steòrnabhagh?

Son greiseag bheag bha taighean air sràid àbhaiseach ann an Steòrnabhagh a-measg an fheadhainn as daoire ann am Breatainn air fad.

B' e mearachd a bh' ann, ge-tà, a rinn làrach-lìn thaighean, Zoopla a chuir luach de chòrr 's £14m not air fear de na dachaighean air Slighe Bhalmerino.