Riaghailtean ùra son iasgach a' chreachainn

Tha Riaghaltas na h-Alba a' cur riaghailtean ùra an gnìomh bho 's t-earrach sa tighinn airson dèanamh cinnteach gum bi iasgach a' chreachainn maireannach.

Tha iad ag àrdachadh meud nan creachann a dh'fhaodar a chur air tìr am measg eile, ach tha dragh fhathast air a' ghnìomhachas mu bhuaidh laghan glèidhteachais