Fèis Cheilteach Innse Gall gus tòiseachadh

Tòisichidh an fhicheadamh Fhèis Cheilteach Innse-Gall Diciadain ann an Steòrnabhagh, 's an fheis air sìor fhàs thar nam bliadhnaichean sin.

A' gabhail chun an àrd-ùrlair sa Ghearradh Chruaidh am-bliadhna bidh lethid Idlewild, Afro Celt Sound System agus Karen NicMhathain.

Tha Ruairidh Rothach a' toirt sùil air adhart gu fèis na bliadhna seo. (Chaidh seo a chraoladh oidhche Mhàirt).

Air fhoillseachadh