Stailc Chal Mac dheth

Chaidh stailc a bha gu bhith ann am measg luchd-obrach Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn Dihaoine a chur dheth, 's Riaghaltas na h-Alba air aontachadh dàil a chur air a bhith a' cur sheirbheisean-aiseig a' chosta an iar a mach gu tairgse.

Às dèidh dhaibh luchd-siubhail a ghluasad gu seòlaidhean eile agus clàr-ama èiginneach a dhealbhachadh, tha Cal Mac a-nis a' feuchainn ris na clàran-ama àbhaisteach aca ath-stèidheachadh cho luath 's a ghabhas.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.