Taic-airgid ga sireadh do dh'ionad Ceòlas

Dh'fhaodadh gun cosg ionad culturail ùr do dh'Uibhist a Deas suas ri £10m.

'S e an fheadhainn air cùl na fèise ciùil Ceòlas a thòisich am pròiseact, agus tha iad a-nis a' co-obrachadh le Colaiste Chaisteil Leòdhais agus buidhnean poblach airson a thoirt gu buil.

Mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris, tha iad an-dràsta a' sireadh taic-airgid 'son a thoirt chun na h-ath-ìre.

Air fhoillseachadh