"Samhradh as miosa" sna h-Eileanan Siar

Leis a' ghrian a' sgàineadh chabhsairean Lunnainn, b' e Diciadain an là Iuchair as teotha a chaidh a chlàradh a-riamh sa phriomh-bhaile.

Ach chan eil cùisean air a bhith faisg cho math nas fhaide gu tuath, le fuachd is droch shìde a' cur maill air àiteachas agus obair nam monadh sna h-Eileanan.

A rèir eòlaichean aimsire, seo fear de na Samhraidhean as miosa a dh'fhulaing na h-Eileanan an Iar bho thòisichear a' cumail chlàr.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh