Stailc eile san amharc aig Cal Mac

Thàinig e am bàrr gu bheil an dàrna aonadh, anns a bheil ceud de luchd-obrach oifisean Chal Mac, a' deasachadh airson baileat-stailc.

Tha an TSSA cuideachd a' sireadh ghealltanasan mu chosnaidhean agus cùmhnantan, agus Riaghaltas na h-Alba a' cur seirbhisean aiseig a' Chost an Iar a-mach gu tairgse.

Nochd an naidheachd is buill an RMT a tha ag obair aig Cal Mac a' deasachadh airson stailc Dihaoine.