Sgiobaidhean deiseil 'son Jersey

Tha dùbhlan mòr air thoiseach air sgiobaidhean ball-coise nan Eilean Siar ann an Jersey.

Sin beachd fear de mhanaidsearan sgioba nam fear, 's iadsan, agus sgioba nam ban, a' tòiseachadh ann an Geamaichean nan Eilean Là na Sàbaid an aghaidh Eilean Mhanainn.

A bharrachd air an duilleag seo fhèin, gheibhear cuideachd aithrisean is eile tro na geamaichean an seo.

Air fhoillseachadh