Clach-mhìle aig Bunait Asainte

Deich bliadhna air ais cheannaich Bunait Asainte oighreachdan Ghleann Chanasp agus Dhruim Raonaidh às leth na coimhearsnachd.

Ghabh iad sealbh air 44,000 acair-fearainn a bha leis an teaghlach Vestey.

Tha dùbhlan rompa fhathast, ge-tà, a thaobh an oighreachd a bhith a' seasamh air a casan fhèin.

Air fhoillseachadh