Caismeachd an Ceann Loch Gilp

Chaidh leth-cheud bliadhna bho fhuair Rèiseamaid Earra-Ghàidheal agus Caitibh saorsa Cheann Loch Gilp a chomharrachadh.

Chruinnich saighdearan na rèiseameid agus feadhainn eile sa bhaile Disathairne is rinn iad caismeachd tron bhaile Disathairne.

Air fhoillseachadh