Iomairt an ADS

Tha Comhairle nan Eilean Siar airson 's gum bi sgeama an ADS fosgailte do luchd-gnothaich agus luchd-obrach na roinne poblaiche.

Tha iad a' cruinneachadh fiosrachaidh do Riaghaltas na h-Alba mun fheum a dhèanadh e an sgeama a leudachadh.

Tha an sgeama a' toirt lùghdachaidh 40% do dh'eileanaich air faraidhean adhair.

Air fhoillseachadh