Cead-craolaidh ùr do Chuillin FM

Tha Cuillin FM ag ullachadh iarrtais airson an dàrna chead-craolaidh aca.

Thòisich an stèisean a' craoladh ann an 2004, agus thig an cead-craolaidh aca gu ceann an ath-bhliadhna.

Feumaidh an t-iarrtas aca a bhith a-staigh ro Dhimàirt sa tighinn.

Air fhoillseachadh