Nis a' dol a-mach à Cupa Eilean an Fhraoich

'S e oidhche iogantach a bh'ann sa chiad chuairt do Chupa Eilean an Fhraoich Diluain.

Bha Nis 5-1 air thoiseach bhon chiad gheam aca leis an Taobh Siar.

Ach tha iad a-nis a-mach as an fharpais.

Sa gheam eile fhuair sgioba a' Bhac seachad air Carlabhagh.

Cha robh ach da thadhal sa gheam a bha sin, ge-ta.

Tha tuilleadh aig Calum Dòmhnallach.