Moladh do Chomann Eachdraidh Nis

Chaidh moladh a dhèanamh air obair Chomunn Eachdraidh Nis aig tachartas sònraichte ann am Pàrlamaid na h-Alba a-raoir.

Bha a' chuirm a' comharrrachadh pròiseact a' Chomuinn mun Chiad Chogadh agus an leabhar a thàinig às air a bheil "Dol Fodha na Grèine".

Bha am fear-naidheachd againne Kerr Gibb an làthair.