Moladh do Chomann Eachdraidh Nis

Chaidh moladh a dhèanamh air obair Chomunn Eachdraidh Nis aig tachartas sònraichte aig Pàrlamaid na h-Alba.

Bha a' chuirm a' comharrachadh pròiseict leis a' bhuidhinn mun Chogadh Mhòr agus an leabhar a thàinig às - "Dol Fodha na Grèine".

Bha am fear-naidheachd Kerr Gibb an làthair.