Dùil ri rèite aig Sgoil Lionacleit

Bu chòir gun gabh a' chuid mhòr dè na dh'adhbhraich buaireadh ann an Sgoil Lionacleit ann an Uibhist Diciadain a chaidh, rèiteach.

Dh'iarr cuid de sgoilearan air an t-siathamh bliadhna cead fàgail aig an àm an co-cheangail ri cuspairean nach robh ri fhaighinn.

Chruinnich còrr is 50 duine aig coinneimh anns a sgoil oidhche Luain far an deach soillearachadh a dheànamh air an t-suidheachadh.

Tha Shona nicDhòmhnaill ag aithris.