Ionad-fànais do dh'Ùig' Leòdhais?

Tha muinntir Àird Ùig' ann an Leòdhas a' coimhead ri ionad-fànais a stèidheachadh anns an sgìre, agus 's dòcha àite anns an tèid aig luchd-turais air èisteachd ri mucan-mara.

Chaidh companaidh coimhearsnachd a stèidheachadh is iad a' coimhead air seann ionad RAF a cheannach airson am pròiseact a chur air bhog.

Tha Dòmhnall MacLaomainn ag aithris.

Air fhoillseachadh