Teàrlach Ceanadach 1959 - 2015

Thathas a' dèanamh luaidh air Teàrlach Ceanadach, a chaochail na dhachaigh anns a' Ghearasdan.

Cha robh seann cheannard nan Lib-Deamach ach 55.

Thug e iomadh bliadhna a' riochdachadh taobh siar na Gàidhealtachd ann an Westminster gus an do chaill e a sheat aig an taghadh mu dheireadh.

Nuair a leig a dheth a dhreuchd mar cheannard a' phàrtaidh bho chionn grunn bhliadhnaichean, dh'aidich e gun robh trioblaidean dibhe a' toirt buaidh air a bheatha.

Ach tha e follaiseach gun robh meas mòr air.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh