Ban-Leòdhasach 100 bliadhna de dh'aois

B' e cò-là breith Màiri Nichoinnich a bh' ann Diluain agus i 100 bliadhna de dh'aois.

Fhuair i litir bhon Bhàn-righ is càirt is flùraichean bho Chomhairle nan Eilean Siar.

Rugadh i air an là a chaidh an Lusitania a chur fodha.

Bha i 30 nuair a chrìochnaich an Dàrna Cogadh.

Agus mar a fhuair Ruairidh Rothach a-mach, tha a cuimhne cho math 's a bha i a-riamh.