Bochdaidh connaidh sna h-Eileanan

Mhol eòlaiche air bochdainn connaidh fiosrachadh nas mionaidiche a chruinneachadh as na h-Eileanan Siar gus dèanamh cinnteach gun tèid dèiligeadh ri na dachannan as motha a tha a' fulaing an toiseach.

Tha còrr is 70% de dhachannan nan Eilean a fulaing le bochdainn connaidh.

Chaidh an suidheachadh a dheasbad aig co-labhairt ann an Steòrnabhagh Dimàirt.

Air fhoillseachadh