Bogsair às Inbhir Nis a' tilleadh gu sabaid

Tillidh am bogsair Gary Cornish a shabaid Disathairne, agus e an dòchas an ath-cheum a ghabhail a dh'ionnsaigh tìotail Bhreatannaich.

Anns an ficheadamh sabaid aige, tha e ann am Pàislig, an aghaidh a' Chroàtianaich Marino Goles, agus dh'aidich Cornish nach eil mòran fhios aige mu dheidhinn.

Chaidh Calum MacIlleathain a thadhal air aig trèanadh.

Air fhoillseachadh