Taigh-bìdh ainmeil dol air a' mhargaidh

Tha an taigh-bidh an Castle Restaurant ann an Inbhir Nis ainmeil ann an saoghal nan Gàidheal.

Airson còrr is 40 bliadhna, tha e air a bhith na àite son ithe agus coinneachadh do dhaoine ann am prìomh bhaile na Gàidhealtachd.

A-nis ge-tà, tha am fear aig a bheil an tigh-bidhe a' leigeil dheth a dhreuchd agus dol a chur a' ghoireis air a' mhargaidh.

Air fhoillseachadh