Rabhadh bho thuathanaich bhainne

Tha tuathanaich air a' Ghàidhealtachd a' toirt rabhaidh gum faodadh barrachd cùl a chur ris a' ghnìomhachas an ceart-uair, agus bainne a-nis nas saoire na botail uisge.

Tha Comataidh na h-àrainneachd, a' Bhidh agus Chùisean Dùthchail aig Westminster ag iarraidh, am measg eile, càin air bùithdean mòra nach eil cothromach ri tuathanaich bainne.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh