Là sneachda na Cruinne

Bhiodh cuid am beachd gu bheil sneachda gu leòr air a bhith againn thar na seachdain mu dheireadh.

Ach bha Là Sneachda na Cruinne ann Didòmhnaich sa chaidh airson daoine a bhrosnachadh beagan tlachd fhaighinn às an stuth geal.

Tha ùghdarassan spòrs-sneachda air feadh an t-saoghail airson barrachd dhaoine a thàladh ach chan ann dìreach air na beanntan a tha tachartasan rin lorg