Tuath-gaoithe an Rubha

Tha a' chompanaidh Point and Sandwick Power ag ràdh gum faodadh iad barrachd na na 3 cruinn-ghaoithe a tha iad a' togail an-dràsta a chuir suas.

Tha bunaitean nan crann-gaoithe, air Beinn Ghrìdeig an iar air Steòrnabhagh, deiseil, ach chan fhaicear na cruinn fhèin airson beagan mhìosan eile.

Agus tha a' chompanaidh a-nis a' coimhead ri mar a chosgas iad an t-airgead a thig bhon phriòseact.

Air fhoillseachadh