Gearraidhean mòra aig Comhairle na Gàidhealtachd

Bidh nas lugha de luchd-teagaisg ann an àrd-sgoiltean na Gàidhealtachd agus thig lùghdachadh air seirbheis saillidh rathaidean na sgìre.

Bha iad sin am measg nan gearraidhean ris an do dh'aontaich comhairlichean na Gàidhealtachd Diardaoin.

Ghabh buill ris a' bhuidseat a bha mun coinneimh anns an robh sàbhalaidhean luach £42m.

Tha gearraidhean luach £13m eile fhathast ri chomharrachadh.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.