Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu

Tha còrr 's 100 bliadhna ann bho chaidh cathair Ceilteach a stèidheachadh aig Oilthigh Ghlaschu, ged a tha Gàidheil air a bhith a' frithealadh na h-oilthigh bho chionn còrr 's 500 bliadhna.

Tha làrach-l ùr ann a-niste a tha ag innse eachdraidh na Gàidhlig aig an oilthigh.

Air fhoillseachadh